تلفن تماس: 071-38336660 ------- 071-38337775
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه از 8 تا 23:30
جمعه ها 8 تا 21:30