برگزاری کلاس تی ار ایکس TRX ویژه آقایان در مجموعه ورزشی ایثار

زیر نظر استاد فرمانی

uqgu

تی ار ایکس
TRX

عضله سازی + چربی سوزی

با مربیگری استاد سعید فرمانی

کارشناس ارشد تربیت بدنی

مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام

مربی رسمی آمادگی جسمانی و TRX

 

ساعت برگزاری کلاس های تی ار ایکس در مجموعه ورزشی ایثار