فراخوان ثبت نام کلاس های رزمی کاراته
سبک شوتوکان

آدرس : مجموعه ورزشی ایثار پشت باغ جنت انتهای خیابان فراشبندی

به مربیگری خانم حجازی
دارای سابقه مربیگری و داوری فدراسیون کاراته فارس
شماره تماس
+۹۸۹۱۷۳۱۰۲۷۰۶