قبل از ورود به استخر :
• اگر دچار بیماری های واگیردار هستید یا مشکلات پوستی دارید توصیه میشود تا بهبودی کامل اصلا وارد آب استخر نشوید
• دو ساعت قبل از شنا غذایی مصرف نکرده باشید زیرا با معده خالی دچار تهوع نمی شوید و احساس سنگینی نمی کنید
• استفاده ازکلاه و مایوی مناسب و در صورت لزوم عینک مخصوص شنا و از پوشیدن لباس زیر جهت شنا جددا خودداری نمایید
• تمام اعضا بدن به نحو صحیح با صابون یا شامپو شسته شود تا آلودگی و عرق بدن پاک گردد .

پس از ورود به استخر
• از شیرجه زدن در بخش های کم عمق استخر جدا خودداری فرمایید و با رعایت این نکته از بروز ضربه های مغزی و آسیب های جدی پیشگیری نمایید .
• از حرکات ناگهانی به هنگام ورود به آب خودداری نمایید و به آرامی وارد آب شده تا بدن به شرایط جدید عادت کند
• در آب از شوخی های بی مورد و حرکات خطرناک جددا پرهیز نمایید
• از انجام حرکات خشن از قبیل کشتی گرفتن دویدن اطراف استخر و سوار گردن هم شدن پرهیز کنید
• به ناجیان غریق که مسول جان شناگران هستند توجه نموده و با آنها همکاری نمایید
• سعی کنید حداقل چند بار عرض استخر را شنا کنید
• در هنگام شنا کردن لطفا مواظب کودکان و افراد سالخورده باشید تا دچار حادثه نشوید

پس از خروج از استخر
• حتما دوش گرفته و تمام بدن را با صابون یا شامپو شستشو دهید
• نظم عمومی استخر را رعایت نموده و الگوی مرتب و منظمی برای سایرین باشید